Årsmöte onsdagen den 28.11.2018 kl. 19:00, Ödkarby skola.

Föredragningslista:

§ 1 Mötet öppnas.

§ 2 Mötet konstateras stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§ 3 Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet.

§ 4 Föredragningslistan för mötet godkänns.

§ 5 Val av två stycken protokolljusterare samt vid behov två rösträknare.

§ 6 Föredra och fastställa verksamhetsberättelsen för säsong 2017-2018

§ 7 Bokslut och granskningsberättelseGenomgång och fastställande av bokslut.

Granskningsberättelse och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 8 Verksamhetsplan för säsongen 2018-2019.

§ 9 Budgetförslag för 2018-2019.

§ 10 Val av ordförande för 2018-2019.

§ 11 Val av styrelsemedlemmar för 2018-2019.

§ 12 Val av verksamhetsgranskare för 2018-2019.

§ 13 Medlemsavgifter 2018-2019.

§ 14 Övriga ärenden.

§ 15 Mötet avslutande.

20 nov. 2018 17:33
Föreningen bjuder in till stadgeenligt årsmöte…
18 feb. 2018 21:09
Vi håller extra öppet under sportlovet
12 jan. 2018 16:54
Öppet lör-sön 13-14.1 kl. 12 - 15 för medlemmar…